Internetowy katalog
Lokalne-firmy.pl

Lokalny katalog stron www

Regulamin katalogu

 1. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu http://lokalne-firmy.pl/ zwanego również Katalogiem oraz wszelkich jego subdomen będących głównymi kategoriami Katalogu.
 2. Jest on spisem niepodważalnych reguł stosowanych w Katalogu. Decyzja o dodaniu wpisu zawsze należy do moderatorów w oparciu o niniejszy Regulamin.
 3. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie firmom z regionu publikowania swoicj wizytówek i przeglądania wizytówek innych firm za pomocą sieci Internet.
 4. Administracja Katalogu zastrzega sobie pełne prawo do modyfikacji zapisów Regulaminu bez konieczności informowania o tym użytkowników. Zastrzegamy sobie również możliwość zamknięcia katalogu bez podania przyczyny, a także możliwość tymczasowej blokady dodawania nowych stron z dowolnego powodu.
 5. Do umieszczania wizytówek w serwisie uprawnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (wyłącznie wpisy firmowe osób prawnych) z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie można dodawać wpisów osób fizycznych.
 6. Administracja zastrzega sobie możliwość do odrzucenia/usunięcia wpisów, które będą podejrzewane przez moderatorów o naruszanie Polskiego prawa, konwencji europejskich, stron godzących w dobre imię lub łamiących powszechnie przyjęte normy. Tego typu serwisy będą odrzucane.
 7. Dodawana strona internetowa w trakcie jej sprawdzania przez moderatora MUSI poprawnie funkcjonować. Nie będą uwzględniane strony w budowie, będące kopiami roboczymi, profile w innych katalogach lub na portalach społecznościowych.
 8. Strony, które nie będą działały dłużej niż 5 ciągłych tygodni mogą zostać usunięte z Katalogu.
 9. Administracja zastrzega sobie możliwość do odrzucenia/usunięcia strony internetowej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 10. Kwestie sporne, pytania, reklamacje, sugestie lub uwagi mogą być zgłaszane jedynie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w dziale Kontakt.
 11. Dla zapewnienia wysokiej jakości wpisów, strona dodawana do katalogu powinna zawierać takie dane jak kontakt, oferta lub informacje o firmie.
 12. Administracja stara się na bieżąco weryfikować strony internetowe dodawane do Katalogu i informować o decyzji podjętej przez moderatora. Z przyczyn losowych lub dużej ilość dodawanych stron terminy podane w opisach rodzajów wpisów mogą zostać przekroczone.
 13. W przypadku, kiedy weryfikacja strony wykaże nieprawidłowości w działaniu, bądź zbyt długi czas oczekiwania na uruchomienie, wpis zostanie odrzucony.
 14. Strony zgłaszane do Katalogu będą weryfikowane pod kątem wszystkich kryteriów opisanych w niniejszym Regulaminie, a przede wszystkim:
  • obecności lub promocji za pomocą systemów SWL
  • rażące kopiowanie treści z innych serwisów internetowych
  • brak podstawowych informacji o firmie
  • nagminna obecność reklam lub SPAM-u
  • brak działania, błędy w wyświetlaniu lub użytkowaniu
  • strony w budowie
  • obraźliwe lub łamiące prawo treści
  • pornografia
  • strony nie przedstawiające wartości dla naszych użytkowników
  • nadmierna ilość odnośników wychodzących ze strony
  • strona nie może stanowić agregatora treści
  • strona nie może zawierać wirusów
  • strona nie może łamać ogólnie przyjętych norm moralnych i etykiety
  • jeśli strona to forum internetowe, nie może być to forum związane z pornografią, wymianą plików lub działaniami szkodliwymi (np. hakerskich)
  • strona powinna przestrzegać podstawowych zasad wyszukiwarek internetowych
 15. Tytuł zgłaszanej strony powinien jak najlepiej oddawać jej zawartość, nie może być zlepkiem słów kluczowych.
 16. Adres strony dla wpisów standardowych (bezpłatnych) musi zawierać stronę główną zgłaszanej witryny. Podstrony, strony o rozszerzeniach .html, .php, etc. będą odrzucane.
 17. Opis strony podawany w formularzu powinien być unikalny - nie będziemy akceptować spamu ani duplikatów.
 18. Opis strony musi mieć przynajmiej 300 znaków długości - wpisy z krótszym opisem będą odrzucane.
 19. Formularz dodawania strony do Katalogu musi zostać poprawnie wypełniony aby wpis został dodany do kolejki oczekujących.
 20. Decyzja moderatora o odrzuceniu strony jest ostateczna i niepodważalna.
 21. Administracja Katalogu zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub poprawy kategorii, do której dodana została witryna. Działanie to może mieć na celu poprawę tematyczności lub rozbudowę Katalogu.
 22. Administracja Katalogu zastrzega sobie możliwość kontaktu z osobą zgłaszającą stronę do Katalogu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości za pomocą adresu e-mail podawanego we wpisie.
 23. Administracja Katalogu zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji wpisów, szczególnie w zakresie danych kontaktowych firm w ramach stałej poprawy jakości bazy danych.
 24. Po przyjęciu strony do Katalogu, będzie ona cyklicznie sprawdzana i weryfikowana w odniesieniu do aktualnego Regulaminu, jeśli okaże się, że łamie jego postanowienia lub nie działa, może zostać usunięta.
 25. Po stwierdzeniu braku działania strony Administracja Katalogu zastrzega sobie prawo przesłania na adres e-mail podany we wpisie informacji o tym fakcie. Po 5 tygodniach (5 negatywnych, ciągłych werfikacji działania strony) niedziałania serwisu wpis zostanie usunięty z katalogu o czym również właściciel zostanie poinformowany na adres e-mail podany we wpisie.
 26. Prośby usunięcia wpisów z katalogu będą przyjmowane jedynie poprzez formularz kontaktowy, a ich podstawy muszą być rzetelnie opisane. Sugerujemy także używanie adresu e-mail znajdującego się w domenie danej witryny lub adresu e-mail podanego we wpisie.
 27. Istnieje możliwość aktualizacji wpisów, w tym celu prosimy przesłać taką dyspozycję za pomocą formularza kontaktowego. Alternatywnie, jeśli wpis dodany był na zarejestrowanym koncie, w każdej chwili jest możliwość modyfikacji go.
 28. Administracja zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania zbyt oczywiste lub nie dotyczące działalności Katalogu.
 29. Zgłaszający stronę internetową do Katalogu, rozumie i w pełni akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 30. Zgłaszający stronę internetową do Katalogu, rozumie i w pełni akceptuje pozostałe oświadczenia zamieszczone w formularzu dodawania strony/firmy do Katalogu.
 31. Administracja katalogu stron zastrzega sobie możliwość stałego bądź tymczasowego nałożenia na adres e-mail blokady dodawania stron do katalogu bez powiadomienia właściciela danego adresu oraz bez podania przyczyny blokady w sytuacji, jeśli z danego adresu e-mail notorycznie zgłaszane będą wpisy łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 05-04-2018r

 • Aktywne wpisy: 2056
 • Kategorie/podkategorie: 15/184
 • Odwiedziny: 1081680
 • Kliknięcia: 22538
 • Wyświetlenia w Google: 386043
 • Kliknięcia w Google: 3712
 • Wejścia robotów: 861288
 • Wejścia r. Google: 409254
 • Wejścia r. Bing: 376707
 • Wejścia r. Yahoo: 18416
 • Wejścia r. Yandex: 54491
 • Wejścia r. DuckDuckGo: 1444
 • Wejścia r. ASK: 976
 • Premiowane wpisy: 54
 • Odrzucone/usunięte wpisy: 1474
 • Wpisy do weryfikacji: 446